CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thông báo về chính sách bảo hành:

– Tất cả các sản phẩm tuân theo điều khoản bảo hành của sản phẩm đó tại thời điểm xuất hóa đơn cho khách hàng.

– Tùy loại sản phẩm khác nhau sẽ có chính sách bảo hành khác nhau.

– Thông tin chi tiết về chính sách bảo hành cho sản phẩm cụ thể, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

– Chúng tôi áp dụng chính sách bảo hành kép tức là có bảo hành từ donghoolevs.vn và bảo hành chính hãng từ các sản phẩm được cung cấp.

– Hỗ trợ hãng sản xuất xác minh bảo hành, khắc phục những vẫn đề tại chỗ, nếu trường hợp sản phẩm có những hư hỏng kỹ thuật ngoài khả năng donghoolevs.vn sẽ hỗ trợ khách hàng thục hiện các thủ tục để được bảo hành theo tùng chính sách của nhà sản xuất.